Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 września 2022 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.37.2022.329.XX.WA z dnia 17 sierpnia 2022 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 530/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 190 462,99   15 871,92  62,03   43,09  57 834,91 4 819,58  16,93  
B 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09  

54 474,67  

4 539,56   18,69  
C 190 462,99   15 871,92 62,03   43,09   34 593,24   2 882,77   13,57  
D 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09   75 218,63   6 268,22   26,09 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

 

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 34,51%.