W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena ciepła w naszej obecnej taryfie wynosi 88,60 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest o ponad 14% niższa. W związku z powyższym, w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy.

Wzory oświadczeń są dostępne poniżej. Prosimy o dostarczenie wypełnionych druków w terminie do 11.10.2022 r. Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony: 

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

docx-25
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:27
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek

docx-26
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:28
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek