Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu MEC w Mrągowie w dniu 19.09.2023 r. podzielił się swoimi uwagami na łamach Magazynu BIOMASA , na temat korzyści wynikających z uruchomienia kotła na biomasę opalanego zrębką leśną w kotłowni rejonowej. Po roku zmieniło się dużo, w szczególności poprawiła się kondycja finansowa spółki. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny, ponieważ Spółka zmniejszyła emisję szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2. Bardzo istotna okazała się również dywersyfikacja paliwa, ponieważ w okresie wybuchu wojny na Ukrainie nie mieliśmy problemów z dostępnością opału, co bezpośrednio przełożyło się zachowanie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Mrągowa, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich i stabilnych cen za ciepło.

Link do artykułu: 

Dyrektor zarządu MEC Mrągowo o tym, co zmieniło się dzięki biomasie (magazynbiomasa.pl)