Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01.05.2024 r. wprowadza się opłatę:

- za każde dodatkowe wznowienie dostawy ciepła – 200,00 zł netto od adresu węzła,

- za każde dodatkowe wstrzymanie dostawy ciepła – 300,00 zł netto od adresu węzła.