Umowa o dofinansowanie dla projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mrągowa" podpisana.

Projekt realizowany ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet II oś Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi obejmuje rekultywacje trzech zamkniętych składowisk odpadów: Góra, gm. Orzysz, Czerwony Dwór, gm. Węgorzewo, Polska Wieś, gm. Mrągowo o łącznej powierzchni 6,43 ha.


Koszt całkowity projektu – 4 285 512,48. PLN, z czego Wydatki kwalifikowalne – 3 393 359,58 PLN. Wnioskowane dofinansowanie – 2 884 355,64 PLN, stanowiące 85 % wydatków kwalifikowanych, Kwota dotacji – 2 884 355,64 PLN.

Projekt oprócz rekultywacji składowisk zakłada przygotowanie ścieżek edukacyjnych poświęconych gospodarce odpadami. Planowane zakończenie realizacji projektu 30 listopad 2015r.