Podpisanie Umowy

W dniu 25 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego MEC Sp. z o.o. w Mrągowie w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”.

Umowę o dofinansowanie projektu ponad 2,7 mln zł dotacji podpisali w Warszawie: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz dyrektor zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie Przemysław Budzyński. W uroczystości wzięła udział poseł na Sejm RP Iwona Arent, parlamentarzystka Ziemi Warmińsko-Mazurskiej pochodząca z Mrągowa.

Wcześniej, w grudniu zeszłego roku, przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości ok. 3,2 mln zł.

Zakres projektu dofinansowanego w Mrągowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie rozbudowę tamtejszego systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnych z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dwufunkcyjnymi.

Inwestycja realizowana jest dla nowych odbiorców obecnie zasilanych w ciepło z indywidualnych pieców węglowych oraz dla odbiorców w domach nowo budowanych. Podłączone do sieci zostaną budynki mieszkalne.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji lokalnej, niskiej emisji będzie wsparta kwotą ponad 5,9 mln zł z programu NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe – II nabór. Beneficjent, MEC Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo, w którym 100 proc. udziałów posiada Gmina Mrągowo), zrealizuje inwestycję do końca 2025 r. W ramach projektu zostanie wybudowanych 2,53 km sieci przesyłających ciepło oraz 32 węzły cieplne.

Istniejący system ciepłowniczy Mrągowa spełnia wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego. Jest oparty o kotłownię lokalną, zlokalizowaną przy ul. Kolejowej, wyposażoną w 3 zainstalowane kotły. Obecnie ponad 67 proc. energii cieplnej sprzedawanej w systemie ciepłowniczym w Mrągowie pochodzi z OZE (biomasa). Niezbędna jest jednak modernizacja sieci tranzytowej energii.

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia poprawi się sprawność przesyłu ciepła. Uzyskane zostanie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 8 448,53 GJ/rok) oraz mniej dwutlenku węgla trafi do atmosfery (o 958,61 ton/rok). W całości zadanie będzie kosztować ok. 7,3 mln zł.

Wszystkich klientów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ogólnopolską kampanią społeczną pn. Liczy się ciepło. Inicjatywa dostępna jest pod adresem www.liczysiecieplo.pl. Celem przedsięwzięcia jest promocja odpowiedzialnego gospodarowania ciepłem, a także popularyzacja prooszczędnościowych postaw wśród Polaków. Skierowana jest głównie do odbiorców ciepła systemowego w całej Polsce, a także osób z indywidualnymi źródłami ciepła w gospodarstwach domowych. Organizatorem kampanii „Liczy się ciepło” jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych – organizacja zrzeszająca czołowe przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce.

https://liczysiecieplo.pl/

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena ciepła w naszej obecnej taryfie wynosi 88,60 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest o ponad 14% niższa. W związku z powyższym, w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy.

Wzory oświadczeń są dostępne poniżej. Prosimy o dostarczenie wypełnionych druków w terminie do 11.10.2022 r. Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony: 

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

docx-25
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:27
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek

docx-26
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:28
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 września 2022 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.37.2022.329.XX.WA z dnia 17 sierpnia 2022 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 530/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 190 462,99   15 871,92  62,03   43,09  57 834,91 4 819,58  16,93  
B 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09  

54 474,67  

4 539,56   18,69  
C 190 462,99   15 871,92 62,03   43,09   34 593,24   2 882,77   13,57  
D 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09   75 218,63   6 268,22   26,09 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

 

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 34,51%.


W dniu 07.01.2022 (piątek) Biuro i Skład opału są nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z pełniącą dyżur Kotłownią rejonową, tel. 89 741 50 81.

Za utrudnienia przepraszamy.