Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację kotłowni rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej z biomasy znajduję się pod linkiem http://mec.mragowo.pl/index.php/ogloszenia/zamowienia-publiczne/o-wynikachpostepowania/202-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Umowa z KONMET S.C. Henryk Dąbrowski Ilona Dąbrowska ul. Bolesława Chrobrego 26A, 13-100 Biskupiec została podpisana w dniu 13.01.2021 r. Ruszają prace projektowe, rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na wiosnę 2021r.


W dniu 30.10.2020 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.01-00-0017/19-00 pomiędzy MEC Sp. z o.o. w Mrągowie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie

- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" w formie dotacji. NFOŚiGW w Warszawie przyznał Spółce na realizację zadania dotację do kwoty 7 617 600,00 zł (netto).

Całość projektu szacowana jest na kwotę 16 800 000,00 zł (netto), pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana preferencyjnym kredytem z NFOŚiGW w Warszawie.


MEC uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie i maksymalną możliwą do uzyskania kwotę dotacji.


Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o około 60-70%. 
Rozpocznie się tym samym wymiana starych kotłów węglowych wyprodukowanych w latach 1980-1985 na nowoczesne i ekologiczne.


Uruchomienie nowej instalacji planowane jest na zimę 2021/2022.
--
Przemysław Budzyński
Dyrektor Zarządu
MEC Sp. z o.o. w Mrągowie
os. Parkowe 2
11-700 Mrągowo

Informujemy, że dnia 14.08.2020 r. biuro MEC Sp. z o.o. będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numer telefonu 89 741 50 81.

KOMUNIKAT Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie w okresie stanu zagrożenia koronawirusem