Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 kwietnia 2024 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.43.2023.329.XXI.KFr z dnia 15 marca 2024 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 111/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
  zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 66 582,03 5 548,50 19,16
B 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 44 414,48 3 701,21 15,24
C 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 29 778,93 2 481,58 12,11
D 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 90 249,17 7 520,76 30,77

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4572,Taryfy-opublikowane-w-2024-r.html

                             

Średni spadek opłat za energię cieplną wynosi 5,04 %.

Zmiany cen w poszczególnych taryfach przedstawiają się następująco:

Grupa A   -0,22% ( w przybliżeniu 16% punktów odbioru ciepła)

Grupa B   -7,34% ( w przybliżeniu 60% punktów odbioru ciepła)

Grupa C   -5,30% ( w przybliżeniu 8% punktów odbioru ciepła)

Grupa D +2,57% ( w przybliżeniu 16% punktów odbioru ciepła)

W dniach 04-05 marca 2024 w Mikołajkach odbył się IX Kongres Samorządowców pod hasłem " Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie". 

Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., pan Przemysław Budzyński, reprezentował naszą Spółkę w następującym panelu dyskusyjnym 

Czy nowoczesne ciepłownictwo musi opierać się na węglu?

Co w przyszłości zastąpi stosowany w ciepłownictwie węgiel? „Czarne złoto” ma ostatnio bardzo złą markę i jest obwiniane o wszelkie zło klimatyczne, dziejące się na ziemi. Każdy mówi nam, że musimy odejść od węgla by ratować świat. Czy zatem ogrzewanie gazem ziemnym, wodorem, za pomocą OZE i pomp ciepła stanowi przyszłość polskiego ciepłownictwa? Czy to jedyna droga? I czy na pewno stać nas na taką transformację?

Moderator:
Wojciech Jakóbik,
 Analityk Sektora Energetycznego, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, Polska

Paneliści:
Rafał Czaja,
 Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, Polska
Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, Polska
Łukasz Białczak, Prezes Zarządu, GEOTERMIA POLSKA Sp. z o.o., Polska
Przemysław Budzyński, Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Mrągowie, Polska
Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju S.A., Polska

 

 

 

W dniach 26 – 27 października 2023 r. w Gdyni odbyło się XIII jesienne Forum Biomasy i RDF 2023 organizowane przez powermeetings.eu. Podczas wydarzenia swoją prelekcję wygłosił pracownik naszej Spółki pan Mateusz Młynarski. Dotyczyła ona budowy i pierwszych doświadczeń po uruchomieniu instalacji biomasowej oraz jej wpływu na system ciepłowniczy miasta Mrągowa.

Wydarzenie to należy do jedynych z najważniejszych i największych spotkań branży odbiorców, dostawców oraz producentów biomasy i RDF na cele energetyczne. Uczestnictwo w XIII jesiennym Forum Biomasy i RDF 2023 to świetna okazja na poznanie najnowszych trendów branżowych oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Link do wydarzenia:

https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu MEC w Mrągowie w dniu 19.09.2023 r. podzielił się swoimi uwagami na łamach Magazynu BIOMASA , na temat korzyści wynikających z uruchomienia kotła na biomasę opalanego zrębką leśną w kotłowni rejonowej. Po roku zmieniło się dużo, w szczególności poprawiła się kondycja finansowa spółki. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny, ponieważ Spółka zmniejszyła emisję szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2. Bardzo istotna okazała się również dywersyfikacja paliwa, ponieważ w okresie wybuchu wojny na Ukrainie nie mieliśmy problemów z dostępnością opału, co bezpośrednio przełożyło się zachowanie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Mrągowa, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich i stabilnych cen za ciepło.

Link do artykułu: 

Dyrektor zarządu MEC Mrągowo o tym, co zmieniło się dzięki biomasie (magazynbiomasa.pl)

W dniu 15.02.2023 r. w siedzibie PAP (Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie) ul. Bracka 6/8 odbyła się debata inaugurująca VIII Europejski Kongres Samorządów. Ostatnie miesiące pokazały, jak istotną kwestią dla Polski jest niezależność energetyczna. W związku z tym, jednym z głównych wątków poruszanych na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach były tematy poświęcone budowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

25 stycznia ruszył rządowy program „Energia dla wsi”, którego celem jest rozwój spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, w Danii około 2500 zaś w Polsce jest ich zaledwie kilka. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozpoczynającej się transformacji energetycznej w Mrągowie podzielił się Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu MEC w Mrągowie.

Linki do wydarzenia:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/zielona-rewolucja-na-wsi-relacja-z-debaty/

https://www.pap.pl/mediaroom/1537249%2Czielona-rewolucja-na-wsi-niezaleznosc-energetyczna-i-rozwoj-oze.html

Prelegenci:

Janusz Kowalski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego

Robert Stępień, Wójt Gminy Baligród

Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie

              Artur Ławniczak, Burmistrz Miasta i Gminy Szadek