Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych 29 listopad 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 25
Zawiadomienie o wyborze oferty na ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego w Mrągowie” 17 listopad 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego w Mrągowie." 21 październik 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 71
Taryfa ciepła ważna od 1 września 2022 05 październik 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 51
Taryfa ciepła ważna od 1 stycznia 2022 05 październik 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 49
Taryfa ciepła ważna od 1 maja 2021 05 październik 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 47
Regulamin dostarczania ciepła na terenie miasta Mrągowa 05 październik 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 71
Zawiadomienie o wyborze oferty na roboty budowlane, budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie 19 sierpień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 120
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzłów cieplnych w Mrągowie 25 lipiec 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 312
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawy biomasy na cele energetyczne 27 czerwiec 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 178

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności Naszej Instytucji.