W oparciu o §44 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawiamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy armatury i urządzeń ciepłowniczych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.mec.mragowo.pl  w dniu 2020-12-07.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych. Ponieważ wpłynęła jedna ważna oferta od wykonawcy OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 5, spełniająca warunki zamawiającego, z ceną ofertową 536.956,06zł brutto, wykonawcą dostaw armatury i urządzeń ciepłowniczych została wybrana Firmą Ol-TERM.

Na 100 możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena, firma OL-TERM uzyskała – 100 pkt.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 styczeń 2021 09:55 Super User