Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjnym, na roboty budowlane, Budowę węzłów, sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie, wygrała firma PPU CIEPŁOSAN ENERGY Spółka z o.o. 16-400 Suwałki ul. Leśna 23A, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 268.517,95 zł netto + 23%VAT = 330.277,08 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiem groszy). Na 100 możliwych do uzyskania, otrzymała 100 punktów.

 

Ofertę złożyła również firma EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. ul. Goworowska 2B/4, 07-410 Ostrołęka, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 291.755,00 zł + 23%VAT = 358.858,65 zł brutto i uzyskała 92,00 pkt.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 czerwiec 2021 06:35 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 06:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 06:38 Super User