Informacja z otwarcia ofert

na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA,

w sezonie grzewczym 2021/2022

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informacje z otwarcia ofert w dn. 05.07.2021 r., złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA wg PN-82/G-97001 Kod CPV 09111210-05, w ilości 8500Mg,

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl w dniu 11.06.2021 r..

I. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości 3.000.000,00zł brutto. Kwota ta zostanie zwiększona proporcjonalnie o potencjalne zwiększenie ilości dostarczanego węgla miał do 25%.

II. Oferty złożyli następujący Wykonawcy z nw. cenami:

1. ENERGO Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A:

383,00 zł netto/Mg (471,09 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 4.004.265,00 zł brutto;

2. KTK Polska Sp. z o.o. ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk:

388,00 zł netto/Mg (477,24 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 4.056.540,00 zł brutto;

3. TRANSBUD Nowak Sp. J. 84-240 Reda, ul. Gdańska 60:

385,00 zł netto/Mg (473,55 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 4.025.175,00 zł brutto;

4. PGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków:

477,50 zł netto/Mg (587,33 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 4.992.305,00 zł brutto;

5. ,,DAMETA POLSKA” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A:

345,00 zł netto/Mg (424,35 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 3.606.975,00 zł brutto;

6. ,,WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6:

347,00 zł netto/Mg (426,81 zł/Mg brutto) - za 8500Mg 3.627.885,00 zł brutto;

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 07:55 Super User