Informacja z otwarcia ofert

na dostawę węgla kamiennego typ 31 sortymentu orzech,

w sezonie grzewczym 2021/2022

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informacje z otwarcia ofert w dn. 22.07.2021 r., złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego typ 31 sortymentu orzech Kod CPV 09111210-05, w ilości 900Mg.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl w dniu 14.07.2021 r..

I. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości 430.000,00zł brutto. Kwota ta zostanie zwiększona proporcjonalnie o potencjalne zwiększenie ilości dostarczanego węgla do 10%.

II. Oferty złożyli następujący Wykonawcy z nw. cenami:

1. ,,WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6:

498,90 zł netto/Mg (613,57 zł/Mg brutto) - za 900Mg 552.168,00 zł brutto;

2. TRANSBUD Nowak Sp. J. 84-240 Reda, ul. Gdańska 60:

520,00 zł netto/Mg (639,6 zł/Mg brutto) - za 900Mg 575.640,00 zł brutto;

3. ,,DAMETA POLSKA” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A:

460,00 zł netto/Mg (565,80 zł/Mg brutto) - za 900Mg 509.220,00 zł brutto.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 lipiec 2021 09:24 Super User