Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W oparciu o §17 ust. 6 obowiązującego Regulaminu Udzielania Zamówień Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego sortymentu orzech, w ilości 900Mg.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl w dniu 14.07.2021 r..

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca DAMETA Polska Spółka z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymała 100,00 pkt.

Streszczenie, ocena i porównanie złożonych ofert zawiera poniższa tabela (najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca, który otrzymał najwyższe ilości punktów).

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Punkty

1

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

92,20
2

TRANSBUD Nowak, Sp. J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

88,46
3

DAMETA Polska Spółka z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce

100,00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 lipiec 2021 10:46 Super User