Mrągowo, 30.11.2020r.

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Pytanie 36.

Powierzchnia rusztu nie mniejsza niż 15 m2 i naprężenia nie przekraczające 600 kw / m2. Ale po obliczeniu 8000/15 = 533 kw / m2 Proszę wskazać, jakie wymagania należy spełnić.

Odpowiedź 36.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 37.

Palenisko ma pojemność co najmniej 52 m3 i naprężenie zawartości nie większe niż 155 kw / m3. Ale po obliczeniu 800/52 = 153 kw / m3. Proszę wskazać, którego wymogu należy przestrzegać.

Odpowiedź 37.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 38.

Wszystkie cegły paleniskowe muszą utrzymywać temperaturę 1500 oC. Robocza temperatura wypalania 900-1050 oC, a jeśli jesteśmy pewni, że ten nadmiar dotyczy cegieł, to prosimy o zmniejszenie wymagań dotyczących cegły do ​​1350 C.

Odpowiedź 38.

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ (wraz z załącznikami).      

Pytanie 39.

Proszę określić, czy wymagana rezerwa paliwa (3 dni) obejmuje ilość paliwa na ruchomej podłodze) również proszę określić, czy Dostawca może zmniejszyć powierzchnię schronu paliwowego (wymagane 500 m2), ale zapewniając 3 dni zapasu paliwa.

Odpowiedź 39.

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ (wraz z załącznikami).    

Pytanie 40.

Proszę określić, czy dostawca wybuduje nowy kocioł na biopaliwo, podłączenie tras termicznych, naziemnych czy podziemnych.

Odpowiedź 40.

Oferent powinien uwzględnić w ofercie zakres prac określony w SIWZ (wraz z załącznikami).    

Pytanie 41.

Czy dostawca może zaoferować ekonomizer kondensacyjny wykonany z metalu AISI316L?

Odpowiedź 41.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 42.

Proszę określić, czy Dostawca musi zapewnić multicyklon i elektrofiltr, czy może zapewnić tylko elektrofiltr, ale zapewniający zawartość cząstek stałych nie przekraczającą 30 mg / nm3.

Odpowiedź 42.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 43.

W dokumencie II PFU ciepłownia w punkcie 3.8.1 podano wymagane powierzchnie oraz retencje dla Magazynu przy kotłowego, z uwagi na ograniczoną przestrzeń oraz koszty prosimy o zmianę czasu retencji z 3 dób na 1 dobę.

Odpowiedź 43.

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ (wraz z załącznikami).    

Pytanie 44.

W dokumencie II PFU ciepłownia w punkcie 3.8.1 podano wymagane powierzchnie dla składu zapasowego, prosimy o wyjaśnienie, gdzie państwo proponujecie lokalizację owego składu, czy jest to element placu, na którym składowany jest węgiel obecnie.

Odpowiedź 44.

Zamawiający przypomina, że postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadaniem Oferenta jest m.in. przygotowanie koncepcji lokalizacji kotłowni biomasowej oraz lokalizacji składu opału, a Zamawiający oceni czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 45.

Prosimy o udostępnienie rysunków kotłowni wraz z rozmieszczeniem kotłów i numeracją owych kotłów, w szczególności prosimy o wskazanie kotła nr.4 przeznaczonego do wycięcia pod nową instalację biomasy.

Odpowiedź 45.

Zamawiający dołącza do niniejszego wyjaśnienia rzut kotłowni z rozmieszczeniem i numeracją istniejących kotłów.

Pytanie 46.

Czy dysponują państwo mapą do celów projektowych? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 46.

Zamawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych.

Pytanie 47.

Prosimy o udostępnienie rysunków istniejących fundamentów kotła nr. 4.

Odpowiedź 47.

Zamawiający dołącza do niniejszego wyjaśnienia rzut istniejących fundamentów kotła nr 4.

Pytanie 48.

W załączniku nr. 2 RDOŚ Olsztyn, decyzja środowiskowa odnośnie nowej instalacji biomasowej, dotyczy zabudowy kotła w starym budynku kotłowni w miejsce starego kotła rusztowego, czy w razie zmiany lokalizacji na nowy budynek, zmiana decyzji środowiskowej jest po państwa stronie czy po stronie wykonawcy?

Odpowiedź 48.

Zgodnie z zapisem w rozdziale A pkt. 1.1 ppkt 9 PFU.

Pytanie 48.

Proszę potwierdzić czy Zamawiający zapłaci za paliwo biomasowe, elektryczność, wodę podczas uruchamiania i testów kotłowni.

Odpowiedź 48.

Zgodnie z zapisami w PFU oraz w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Elewacja pdf 392.16 KB Super User
Fundamenty pdf 798.59 KB Super User
Poziom 00 pdf 1.05 MB Super User
Poziom 3_6 pdf 1.47 MB Super User
Przekrój pdf 515.27 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 listopad 2020 11:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 listopad 2020 11:59 Super User