Mrągowo, 2020.12.02

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

PYTANIA I ODPOWIEDZI IV

Pytanie 49.

Prosimy o określenie rodzaju gruntu lub udostępnienie badań geologicznych terenu przewidzianego pod realizację nowego zadania posadowienia budynku celem określenia i oszacowania kosztów prac konstrukcyjno-budowlanych. 

W przypadku braku jakichkolwiek informacji prosimy o odpowiedź potwierdzającą ich brak.

Odpowiedź 49.

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 8 w dniu 20.11.2020r.

Pytanie 50.

Z uwagi na bardzo krótkie terminy oraz wciąż spływające wyjaśnienia prosimy ponownie o przesunięcie terminu składnia ofert do 30.12.2020.

Odpowiedź 50.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 02 grudzień 2020 07:36 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 02 grudzień 2020 07:37 Super User