Pytanie 1. Dotyczące SIWZ pkt. VIII. ppkt.2. Wiedza i doświadczenie

Czy referencje na dostawy 20 000 mp zrębki w każdym roku (2019, 2020, 2021) muszą pochodzić tylko i wyłącznie od instalacji spalania biomasy na cele ciepłownictwa lub wytwarzania energii w procesie kogeneracji, czy mogą również pochodzić od dowolnego podmiotu zakupującego biomasę w formie zrębki np. pośrednika w handlu?

Odpowiedź: Referencje mogą pochodzić od dowolnego podmiotu zakupującego biomasę.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 listopad 2021 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 24 listopad 2021 09:26 Super User