Pytania i odpowiedzi

w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych

Pytanie 1 Proszę o informację co oznacza zapis "+ kołnierze", czy chodzi o dodatkowo luźne kołnierze, czy o wykonanie kołnierzowe, czy dodatkowe kołnierze gwintowane?

Odpowiedź:

"+ kołnierze" to kołnierze dodatkowe tej samej średnicy co kołnierze np. wymiennika, z otworem do wspawania.

Pytanie 2 Manometry z jakim przyłączem (położenie tylne centryczne czy dolne radialne i jaki gwint) obudowa manometru: tworzywo czy stal, jeżeli stal to z wypełnieniem glicerynowym czy bez, jaka klasa dokładności?

Odpowiedź:

Manometr zwykły, z tarczą okrągłą, pionowy pod kurek manometryczny, z gwintem M20x1,5, tworzywo stal.

Pytanie 3 Czy wyspecyfikowane śrubunki mosiężne mają być zastosowane do medium para czy woda?

Odpowiedź:

Woda.

Pytanie 4 Proszę określić czas ważności podanych cen ofertowych. Czy ceny podane w ofercie mają obowiązywać w całym 2023r? Obserwuje się kilkukrotnie w czasie trwania bieżącego roku podwyżki cen każdego asortymentu. Podanie ceny ważnej przez 1 rok jest bardzo trudne.  

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 pkt 4 zapisu zawartego we wzorze umowy ,,Zmiana ceny asortymentu może nastąpić na uzasadniony wniosek jednej ze stron umowy, w przypadku wzrostu lub spadku kosztów wytwarzania. Uzasadnieniem będzie udowodniony wzrost lub spadek inflacji o min 5%, wzrost lub spadek podatku Vat o każdy procent”, (w odniesieniu do cen ofertowych). A zatem w przypadku nie wystąpienia wzrostu lub spadku inflacji o min 5%, mającej rzeczywisty wpływ na wzrost lub spadek kosztów wytwarzania oferowanego produktu lub zmiany podatku Vat o każdy procent uzasadniający zmianę cen, ceny ofertowe będą obowiązywać przez cały 2023 r..

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05 grudzień 2022 08:28 Super User