Pytania i odpowiedzi

w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych

cd. Uszczegółowienie

Pytanie 13 Proszę o uszczegółowienie:

  • poz. 33, Zadanie 1 - śrubunek mosiężny - jaka średnica?, miejsce montażu? - przy ciepłomierzu, pompie, wodomierzu?
  • poz. 34, Zadanie 1 - śrubunek mosiężny - jaka średnica?, miejsce montażu ?- przy ciepłomierzu, pompie, wodomierzu?

Odpowiedź:

  • do poz. 33 instalacja naczynia przeponowego
  • do poz. 34 instalacja uzupełniania zładu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 grudzień 2022 13:35 Super User