Miejska Energetyka Cieplna

Strona Główna| Kontakt | BIP

  :: O firmie
  :: Aktualności
  :: Dane firmy
  :: Taryfa
  :: Przetargi
  :: Skargi i wnioski
  :: pliki do pobrania
  :: Kontakt
  :: Sprzedaż żużla
 
 
MEC Mrągowo

Osiedle Parkowe 2
11-700 Mrągowo

89 741-69-36

 
 
:: Linki
- Urząd Miejski
-Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji

-Gimnazjum nr 2

-Spółdzielnia   Mieszkaniowa  "Metalowiec";
   :: O firmie 
 
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie działa od 01.08.1992 r. i powstała na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Podstawowym zakresem działalności jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej. Dodatkowo w 1997 r. w spółce uruchomiono skład opałowy, w którym zaopatrują się osoby fizyczne i prawne w opał.
Spółka zatrudnia ogółem 50 osób.
W spółce jest jednoosobowy zarząd i dwóch prokurentów - prokura łączna.
Działalność podstawowa oparta jest na jednym źródle opalanym miałem węglowym w kotłach WR - 5 i WR - 10.
Energia cieplna ze źródła rozprowadzana jest siecią cieplną wysokich parametrów wykonaną już w 90% w technologii rur preizolowanych.
Sprzedaż energii cieplnej odbywa się za pośrednictwem ok. 190 węzłów cieplnych (indywidualnych i grupowych).
Posiadamy również sieci cieplne niskich parametrów za węzłami grupowymi, gdzie sprzedaż ciepła odbywa się w budynku odbiorcy.
Wszyscy odbiorcy ciepła są rozliczani za zużytą energię na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki ciepła).
Spółka posiada koncesję na wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej i rozlicza się na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Energią cieplną produkowaną przez MEC ogrzewane jest ok. 60% miasta Mrągowa.
Sieć cieplna obejmuje swym zasięgiem niemal całe miasto, co daje szansę na dalsze podłączenie się nowych odbiorców.

 

 :: Zobacz także

   :: Mrągowo 
   
   
 © Copyright 2004. HEXNET Sp. z o.o.