Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 kwietnia 2024 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.43.2023.329.XXI.KFr z dnia 15 marca 2024 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 111/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
  zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 66 582,03 5 548,50 19,16
B 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 44 414,48 3 701,21 15,24
C 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 29 778,93 2 481,58 12,11
D 185 986,29 15 498,86 59,05 61,44 90 249,17 7 520,76 30,77

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4572,Taryfy-opublikowane-w-2024-r.html

                             

Średni spadek opłat za energię cieplną wynosi 5,04 %.

Zmiany cen w poszczególnych taryfach przedstawiają się następująco:

Grupa A   -0,22% ( w przybliżeniu 16% punktów odbioru ciepła)

Grupa B   -7,34% ( w przybliżeniu 60% punktów odbioru ciepła)

Grupa C   -5,30% ( w przybliżeniu 8% punktów odbioru ciepła)

Grupa D +2,57% ( w przybliżeniu 16% punktów odbioru ciepła)