W dniach 04-05 marca 2024 w Mikołajkach odbędzie się IX Kongres Samorządowców pod hasłem " Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie". 

Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., pan Przemysław Budzyński, będzie reprezentował naszą Spółkę w następującym panelu dyskusyjnym 

Czy nowoczesne ciepłownictwo musi opierać się na węglu?

Co w przyszłości zastąpi stosowany w ciepłownictwie węgiel? „Czarne złoto” ma ostatnio bardzo złą markę i jest obwiniane o wszelkie zło klimatyczne, dziejące się na ziemi. Każdy mówi nam, że musimy odejść od węgla by ratować świat. Czy zatem ogrzewanie gazem ziemnym, wodorem, za pomocą OZE i pomp ciepła stanowi przyszłość polskiego ciepłownictwa? Czy to jedyna droga? I czy na pewno stać nas na taką transformację?

Moderator:
Wojciech Jakóbik,
 Analityk Sektora Energetycznego, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, Polska

Paneliści:
Rafał Czaja,
 Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, Polska
Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, Polska
Łukasz Białczak, Prezes Zarządu, GEOTERMIA POLSKA Sp. z o.o., Polska
Przemysław Budzyński, Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Mrągowie, Polska
Marcin Borek, Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju S.A., Polska

 

Relacje ze spotkania opublikujemy niebawem.

 

W dniach 26 – 27 października 2023 r. w Gdyni odbyło się XIII jesienne Forum Biomasy i RDF 2023 organizowane przez powermeetings.eu. Podczas wydarzenia swoją prelekcję wygłosił pracownik naszej Spółki pan Mateusz Młynarski. Dotyczyła ona budowy i pierwszych doświadczeń po uruchomieniu instalacji biomasowej oraz jej wpływu na system ciepłowniczy miasta Mrągowa.

Wydarzenie to należy do jedynych z najważniejszych i największych spotkań branży odbiorców, dostawców oraz producentów biomasy i RDF na cele energetyczne. Uczestnictwo w XIII jesiennym Forum Biomasy i RDF 2023 to świetna okazja na poznanie najnowszych trendów branżowych oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Link do wydarzenia:

https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu MEC w Mrągowie w dniu 19.09.2023 r. podzielił się swoimi uwagami na łamach Magazynu BIOMASA , na temat korzyści wynikających z uruchomienia kotła na biomasę opalanego zrębką leśną w kotłowni rejonowej. Po roku zmieniło się dużo, w szczególności poprawiła się kondycja finansowa spółki. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny, ponieważ Spółka zmniejszyła emisję szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2. Bardzo istotna okazała się również dywersyfikacja paliwa, ponieważ w okresie wybuchu wojny na Ukrainie nie mieliśmy problemów z dostępnością opału, co bezpośrednio przełożyło się zachowanie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Mrągowa, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich i stabilnych cen za ciepło.

Link do artykułu: 

Dyrektor zarządu MEC Mrągowo o tym, co zmieniło się dzięki biomasie (magazynbiomasa.pl)

W dniu 15.02.2023 r. w siedzibie PAP (Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie) ul. Bracka 6/8 odbyła się debata inaugurująca VIII Europejski Kongres Samorządów. Ostatnie miesiące pokazały, jak istotną kwestią dla Polski jest niezależność energetyczna. W związku z tym, jednym z głównych wątków poruszanych na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach były tematy poświęcone budowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

25 stycznia ruszył rządowy program „Energia dla wsi”, którego celem jest rozwój spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, w Danii około 2500 zaś w Polsce jest ich zaledwie kilka. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozpoczynającej się transformacji energetycznej w Mrągowie podzielił się Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu MEC w Mrągowie.

Linki do wydarzenia:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/zielona-rewolucja-na-wsi-relacja-z-debaty/

https://www.pap.pl/mediaroom/1537249%2Czielona-rewolucja-na-wsi-niezaleznosc-energetyczna-i-rozwoj-oze.html

Prelegenci:

Janusz Kowalski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego

Robert Stępień, Wójt Gminy Baligród

Przemysław Budzyński, Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie

              Artur Ławniczak, Burmistrz Miasta i Gminy Szadek

Podpisanie Umowy

W dniu 25 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego MEC Sp. z o.o. w Mrągowie w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”.

Umowę o dofinansowanie projektu ponad 2,7 mln zł dotacji podpisali w Warszawie: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz dyrektor zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie Przemysław Budzyński. W uroczystości wzięła udział poseł na Sejm RP Iwona Arent, parlamentarzystka Ziemi Warmińsko-Mazurskiej pochodząca z Mrągowa.

Wcześniej, w grudniu zeszłego roku, przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości ok. 3,2 mln zł.

Zakres projektu dofinansowanego w Mrągowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie rozbudowę tamtejszego systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnych z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dwufunkcyjnymi.

Inwestycja realizowana jest dla nowych odbiorców obecnie zasilanych w ciepło z indywidualnych pieców węglowych oraz dla odbiorców w domach nowo budowanych. Podłączone do sieci zostaną budynki mieszkalne.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji lokalnej, niskiej emisji będzie wsparta kwotą ponad 5,9 mln zł z programu NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe – II nabór. Beneficjent, MEC Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo, w którym 100 proc. udziałów posiada Gmina Mrągowo), zrealizuje inwestycję do końca 2025 r. W ramach projektu zostanie wybudowanych 2,53 km sieci przesyłających ciepło oraz 32 węzły cieplne.

Istniejący system ciepłowniczy Mrągowa spełnia wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego. Jest oparty o kotłownię lokalną, zlokalizowaną przy ul. Kolejowej, wyposażoną w 3 zainstalowane kotły. Obecnie ponad 67 proc. energii cieplnej sprzedawanej w systemie ciepłowniczym w Mrągowie pochodzi z OZE (biomasa). Niezbędna jest jednak modernizacja sieci tranzytowej energii.

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia poprawi się sprawność przesyłu ciepła. Uzyskane zostanie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 8 448,53 GJ/rok) oraz mniej dwutlenku węgla trafi do atmosfery (o 958,61 ton/rok). W całości zadanie będzie kosztować ok. 7,3 mln zł.