Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Pytania i odpowiedzi do „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego FENIKS”. 13 wrzesień 2023 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 126
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na budowę osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27). 13 luty 2023 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 212
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych część 3 08 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 234
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych część 2 06 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 244
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych 05 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 241
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu "DRUGIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę biomasy energetycznej." 24 listopad 2021 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 472
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę ,,Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem i okresowymi przeglądami” 28 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 496
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" VII 08 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 732
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" VI 07 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 744
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" V 04 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 718