Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na budowę osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27). 13 luty 2023 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 26
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych część 3 08 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 48
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych część 2 06 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 41
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych 05 grudzień 2022 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 49
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu "DRUGIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę biomasy energetycznej." 24 listopad 2021 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 282
Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na dostawę ,,Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem i okresowymi przeglądami” 28 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 312
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" VII 08 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 551
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" VI 07 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 562
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" V 04 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 535
Pytania i odpowiedzi do przetargu "Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" IV 02 grudzień 2020 Udostępniony przez: Przemysław Budzyński Odsłon: 555