Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu na dostawę ,,Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem i okresowymi przeglądami”

Pytanie: 1. Dot. Ogłoszenia pkt. 3 ppkt. 5.1.) lit. b). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia fabrycznie nowego – produkcja sprzętu i wszystkich podzespołów w 2021 lub 2022 roku?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia fabrycznie nowego – produkcja sprzętu i wszystkich podzespołów w 2021 lub 2022 roku.

Pytanie: 2. Dot. Ogłoszenia i SWZ pkt. 3 ppkt. 5.3.) tiret 1. Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga gwarancji min. 24 miesiące lub 3000 mth w zależności co upłynie wcześniej?

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że wymaga gwarancji min. 24 miesiące (lub dla deklarowanego okresu gwarancji) lub 3000 mth, w zależności co upłynie wcześniej.

Pytanie: 3. Dot. Ogłoszenia pkt. 10 i SWZ pkt. 8. Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu związania ofertą.

Odpowiedź: Termin związania ofertą do dnia 30 października 2021 r.

Pytanie: 4. Dot. Umowy § 4 ust. 2. Czy Zamawiający potwierdzi, że ma w tym punkcie na myśli dokumenty do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Odpowiedź: Tak do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 wrzesień 2021 09:43 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 09:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 09:44 Super User