Decyzją Prezesa URE z dnia 24 listopada 2021 r., Taryfa dla ciepła została zmieniona. Ceny i stawki obowiązujące od 01.01.2022 r. przedstawiają się następująco:

  Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe    
roczna rata miesięczna stała zmienna    
roczna rata miesięczna    
  zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ    
A 134 554,87  11 212,91  43,76   33,79  48 210,47 4 017,54  14,28      
B 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   48 835,08   4 069,59   17,29      
C 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   27 617,07   2 301,42   10,20      
D 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   62 090,60   5 174,22   20,07   

Zmiana taryfy dla ciepła podyktowana była wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.

 


 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 maja 2021 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.38.2020.329.XIX.KFr z dnia 15 kwietnia 2021 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 105/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 112 669,22   9 389,10  36,64   31,69  46 446,38 3 870,53  13,75  
B 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   47 071,00   3 922,58   16,66  
C 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   25 852,98   2 154,42     9,56  
D 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   60 326,52   5 027,21   19,48  

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/13312/TaryfaMiejskiejEnergetykiCieplnejSpzoo.pdf

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 7,9%. Podyktowany jest on wzrostem kosztów wytwarzania ciepła z kotłowni opalanej miałem węglowym, w tym przede wszystkim ciągłym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, oraz wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce od 01 listopada 2019 r.

To są taryfy w kolejności

01.01.2022 -

Załącznik

01.05.2021 - 31.12.2021

Załącznik

pdf-23
Pobierz

Popularne

Dodany: wtorek, 27 kwiecień 2021 09:04
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

01.11.2019 - 30.04.2021

Załącznik

pdf-13
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 31 lipiec 2020 12:12
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

01.01.2019-31.10.2019

Załącznik

pdf-12
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 31 lipiec 2020 12:12
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: