Mrągowo, 2020.12.07

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

WYJAŚNIENIE VI

Pytanie 52.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu p.n. Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” Qenergy Sp. z o.o. zwraca się̨ z prośbą̨ o dopuszczenie rozwiązania technicznego polegającego na zastosowaniu kotła biomasowego wyposażonego w ruszt schodkowy skośny.

Ruszt schodkowy skośny jest częściej stosowany w tego typu układach, dlatego też zwracamy się̨ z prośbą̨ o dopuszczenie możliwości zastosowania kotła wodnego biomasowego wyposażonego w ruszt schodkowy skośny i przedstawienie tego rozwiązania w ofercie.

Jednocześnie zwracamy się̨ z prośbą̨ o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie, tj. do dnia 24.12.2020.

Odpowiedź 52.

Odpowiedź na pytanie dotyczące dopuszczenia rozwiązania technicznego polegającego na zastosowaniu kotła biomasowego wyposażonego w ruszt schodkowy skośny została udzielona w wyjaśnieniu I w odpowiedzi na pytanie 19 a).

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 grudzień 2020 12:45 Super User