W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena ciepła w naszej obecnej taryfie wynosi 88,60 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest o ponad 14% niższa. W związku z powyższym, w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy.

Wzory oświadczeń są dostępne poniżej. Prosimy o dostarczenie wypełnionych druków w terminie do 11.10.2022 r. Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony: 

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

docx-25
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:27
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek

docx-26
Pobierz

Popularne

Dodany: piątek, 23 wrzesień 2022 10:28
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji: piątek, 23 wrzesień 2022 11:38
Zmieniony przez: Adminek

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 września 2022 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.37.2022.329.XX.WA z dnia 17 sierpnia 2022 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 530/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 190 462,99   15 871,92  62,03   43,09  57 834,91 4 819,58  16,93  
B 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09  

54 474,67  

4 539,56   18,69  
C 190 462,99   15 871,92 62,03   43,09   34 593,24   2 882,77   13,57  
D 190 462,99   15 871,92   62,03   43,09   75 218,63   6 268,22   26,09 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

 

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 34,51%.


W dniu 07.01.2022 (piątek) Biuro i Skład opału są nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z pełniącą dyżur Kotłownią rejonową, tel. 89 741 50 81.

Za utrudnienia przepraszamy.

W poniedziałek 20.12.2021 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów o obniżce VAT na gaz ziemny, ciepło i energię elektryczną. Zgodnie z jego treścią, od 1 stycznia 2022 roku stawka VAT na ciepło będzie wynosić 8%. Obniżone stawki mają obowiązywać do 31 marca 2022 r.

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 stycznia 2022 roku zostaje wprowadzona zmiana taryfy dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.53.2021.329.XIX.AF z dnia 24 listopada 2021 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 134 554,87  11 212,91  43,76   33,79  48 210,47 4 017,54  14,28  
B 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   48 835,08   4 069,59   17,29  
C 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   27 617,07   2 301,42   10,20  
D 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   62 090,60   5 174,22   20,07 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 


Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 14,85 %. Podyktowany jest on wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.