W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(z późn. zm.),
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pelletu drzewnego w ilości 100Mg.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP nr 555700–N-2020 w dn. 2020-06-29.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: na dostawę peletu drzewnego wg normy PN-EN ISO 17225-2:2014, workowanego, w ilości 100Mg., została wybrana DAMETA Polska Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce. Na 100 możliwych do uzyskania punktów w kryteriach cena i procentowa zawartość części liściastej Oferta Damety uzyskała – 92 pkt.

Streszczenie, ocena i porównanie złożonych ofert zawiera poniższa tabela (najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca, który otrzymał za zadanie najwyższą ilość punktów).

Nr oferty Nazwa Wykonawcy

Cena w zł – ilość pkt.

% zawartość części liściastej - ilość pkt.

Suma pkt.

1

MULTON Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10, 42-230 Koniecpol

115620,00zł – 56,17pkt.
100% – 20pkt.
76,17pkt.
2

KREX Sp. z o.o.

ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski

82410,00zł -78,81pkt.
10% – 2pkt.
80,81pkt.
3

,,WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

84255,00zł – 77,08pkt.
60% – 12pkt.
89,08pkt.
4

,,DAMETA POLSKA” Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2A 11-200 Bartoszyce

81180,00zł – 80pkt
60% – 12pkt.
92,00pkt.

 W postępowaniu przetargowym zamawiający:

 - nie przewiduje dopuszczenia wykonawców do dynamicznego systemu zakupów,

 - nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 lipiec 2020 11:29 Super User