Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W oparciu o §17 ust. 6 obowiązującego Regulaminu Udzielania Zamówień Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, w ilości 8500Mg.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl w dniu 11.06.2021 r..

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca DAMETA Polska Spółka z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymała 100,00 pkt.

Streszczenie, ocena i porównanie złożonych ofert zawiera poniższa tabela (najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca, który otrzymał najwyższe ilości punktów).

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena
Ilość pkt.

1

ENERGO Spółka z o.o. ul. Kleszczelowska 84A

17-100 Bielsk Podlaski

4.004.265,00

90,08

2

KTK Polska Sp. z o.o.

ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk

4.056.540,00

88,92

3

TRANSBUD Nowak, Sp. J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

4.025.175,00

89,61

4

PGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

4.992.305,00

72,25

5

DAMETA Polska Spółka z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce

3.606.975,00

100

6

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

3.627.885,00

99,42


Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 351.61 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 11:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 11:12 Super User