Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W oparciu o § 17 ust. 6 obowiązującego Regulaminu Udzielania Zamówień, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  na ,,Dostawy węgla kamiennego sortymentu groszek, kostka i pellet drzewny, pozbawione domieszek kamienia”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl, w dniu 08.09.2023 r.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsze oferty na zadanie 1 i Zadanie 2 złożył Wykonawca,,DAMETA POLSKA” Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, na 100 pkt. możliwych do uzyskania oferty za każde zadanie otrzymały po 100,00 pkt..

Zmawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na Zadanie 3.

UZASADNIENIE

Wykonawca WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, na zadanie 3 (dostawa pelletu drzewnego) złożył ofertę z ceną znacznie przekraczającą kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia. Zamawiający przeznaczył na zadanie 3 - 60.000,00 zł, zaś złożona oferta zawierała cenę w wysokości 76.752,00 zł,. Zamawiający w oparciu o § 19 ust. 1 c Regulaminu Udzielania Zamówień, unieważnił postępowanie w zakresie realizacji Zadania 3 ,,c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia”.

Wybór ofert dokonano na podstawie poniższego kryterium:              

Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania pkt.
Cena 100%   100,00  

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena w zł. brutto Ilość pkt.
1

ARTANO Sp. z o.o.

ul. Bielawki 3

87-500 Rypin

Zadanie 1: 129.888,00

Zadanie 2: brak oferty

Zadanie 3; brak oferty

85,13

0,00

0,00

2

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

Zadanie 1: 128.781,00

Zadanie 2: 547.657,50

Zadanie 3: 76.752,00

85,86

86,13

Postępowanie unieważniono

3

,,DAMETA POLSKA” Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2A

11-200 Bartoszyce

Zadanie 1: 110.577,00

Zadanie 2: 471.705,00

Zadanie 3: brak oferty

100,00

100,00

0,00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 wrzesień 2023 12:20 Super User