Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023 i 2024 ‘’

1.      Badanie sprawozdania finansowego powinno być zrealizowane:

              - za 2023 r. – do 31 marca 2024 roku,

              - za 2024 r. – do 31 marca 2025 roku.

2.      Oferta powinna zawierać:

- informacje o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie,

- wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,

- listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie   sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,

- zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów,

- zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,

- oświadczenie o niezależności wobec badanego podmiotu,

- wypis z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie NIP i REGON,

- proponowaną cenę badania (netto bez VAT) – tj. kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty badania: odrębnie za 2023 r. i za 2024 r.

3.      Zainteresowani proszeni są  o składanie ofert z dopiskiem  ,,OFERTA – BILANS’’,

które należy składać w terminie do 31 sierpnia 2023 r. w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.,  os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.

4.      Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel.:89/741-69-36 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia, możliwość unieważnienia procedur bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.  

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 sierpień 2023 09:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 sierpień 2023 10:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 sierpień 2023 10:01 Super User